Anbi gegevens

De NGZN is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er aan giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen verbonden zijn.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de NGZN, zoals ook wettelijk voorgeschreven. U vindt deze uiteraard ook op onze nieuwe website.

NaamNederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu
RSIN8160.48.423
KvK-nummer32099922
PostadresKerklaan 30
3941HT Doorn
BestuurdersBauke Versteeg – voorzitter
Peter Binnenkade – 2e voorzitter
Hans Stam – 1e penningmeester
Jan Marius Louwerse – 2e penningmeester
Nico Haanemaijer (afgevaardigde van Bunschoten-Spakenburg)
Frits Langeraar
DoelstellingDe NGZN ondersteunt jonge christelijke gemeenten in het Nqutu-district in Zuid-Afrika bij de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en bij diaconale zorg aan armen in hun omgeving. Daarnaast vindt er ook ondersteuning plaats in andere vakgebieden die voor de verbreiding en diaconale zorg nodig zijn.
Zie voor meer informatie onze statuten.
BeleidsplanHet beleidsplan is te zien en te downloaden op onze nieuwe website.
BeloningsbeleidBestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig uitgevoerde werkzaamheden, zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen voor het vervullen van de bestuursfunctie gemaakte kosten.
De vereniging heeft momenteel geen medewerkers in dienst. Indien de vereiste expertise, de hoeveelheid werk en/of het belang van de continuïteit van het werk dat nodig maakt kan de vereniging benodigde arbeidskracht in Nederland inhuren door iemand in loondienst te nemen dan wel op andere zakelijke basis aan te trekken. Beloning zal daarbij afhankelijk zijn van marktomstandigheden.
Verslag activiteitenDe vereniging geeft naar behoefte een nieuwsbrief uit waarin verslag wordt gedaan van haar werk. Tevens zijn hier korte jaarverslagen te lezen. Het verslag over 2020 leest u ook hier.
 Financiële verantwoording Een overzicht van jaarrekeningen is te vinden op onze nieuwe website. De jaarrekening over 2021 vindt u ook hier.